THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ năm 2020; Công ty TNHH MTV LN Trạm Lập có nhu cầu tuyển dụng lao động với nội dung cụ thể như sau: xem chi tiết tại thông báo.

https://drive.google.com/open?id=1314kEJmehKWpWWdOJaiSb1NLzmoKC8eO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *