GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LÂM NGHIỆP TRẠM LẬP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TRẠM LẬP

GIỚI THIỆU

– Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TRẠM LẬP

– Địa chỉ: Thôn Trạm Lập, Xã Sơn Lang, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai

– Mã số thuế: 5900188804
– Địa chỉ: Thôn Trạm Lập, Xã Sơn Lang, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai
– Đại diện pháp luật: ĐOÀN VĂN HỢI
– Giám đốc công ty: Đoàn Văn Hợi
– Ngày cấp giấy phép: 24/06/1993
– Ngày hoạt động: 24/06/1993 (Đã hoạt động 26 năm)
– Điện thoại: 0981153319; Email: congtylntramlap@gmail.com

– CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TRẠM LẬP: Là công ty 100% vốn chủ sở hữu nhà nước thuộc UBND tỉnh Gia Lai, Thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên số 5900188804 cấp ngày 24/06/1993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (Đăng ký thay đổi lần 5 ngày 12/10/2018)..

– Quyết định số: 101/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TRẠM LẬP.

1. Quá trình hình thành, phát triển Công ty đến nay

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Trạm Lập tiền thân được thành lập theo Quyết định số 768/TC-CB ngày 28 tháng 11 năm 1984 của Bộ lâm nghiệp (cũ). Công ty thuộc Liên hiệp Lâm – Nông – Công nghiệp Kon Hà Nừng. Từ năm 1996 được chuyển giao về UBND tỉnh Gia Lai quản lý, qua các thời kỳ từ năm 1984 đến nay được chuyển đổi và có tên gọi khác là: “ Lâm trường 2; Lâm trường Trạm Lập; Công ty lâm nghiệp Trạm Lập “. Được chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Trạm Lập theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ “ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu”. Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Gia Lai “V/việc chuyển Công ty lâm nghiệp Trạm Lập thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Trạm Lập”;

 

 

  •  

 

Năm 2016 sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 118/2014/ NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ “Về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp”. Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Gia Lai “ V/việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập”.

Nghành, nghề kinh doanh:

Công ty TNHH MTV Lâm Nghiêp Trạm Lập là doanh nghiệp  hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực:

– Dịch vụ công ích: Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đối với diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đơn đặt hàng hoặc giao kế hoạch hàng năm;

– Sản xuất và cung ứng sản phẩm: trồng, chăm sóc rừng trồng, kinh doanh vật tư nông nghiệp, xây dựng tư vấn và chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khai thác chế biến gỗ rừng trồng, thực hiện một số nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền cho phép.