Báo cáo kết quả SXKD năm 2019

Kết quả hoạt động SXKD, cung ứng dịch vụ năm 2019

https://drive.google.com/open?id=0B97iq80dDbAQYllPYUhnaWRfaVlCckZST3VXbXpiaERtMkNZ

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *