Báo cáo sắp xếp đổi mới DN

Báo cáo tình hình sắp xếp DN năm 2018 xem tại đây!

https://drive.google.com/open?id=0B97iq80dDbAQT0RlbUxodEtMMHp5NkQtMkVvS09jRTZ2bThn

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *