Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR)

Tổng diện tích đưa vào phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm công ty thực hiện là diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng đưa vào phương án sử dụng đất: 19.369,36 ha

– Tổng diện tích đưa vào phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm công ty thực hiện là diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng đưa vào phương án sử dụng đất: 19.369,36 ha

– Diện tích rừng đưa vào phòng cháy chữa cháy rừng trọng điểm, thuộc diện tích rừng trồng Thông: 190,19 ha.

* Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng:

– Công tác tổ chức:

+ Thành lập Ban chỉ huy PCCCR gồm có 3 thành viên. Trong đó Lãnh đạo công ty làm Trưởng ban; Trưởng các phòng chuyên môn làm thành viên.

+ Thành lập 3 tổ mỗi tổ 4 người, được phân công từng khu vực thường xuyên tuần tra canh gác quanh khu vực rừng trồng, trong những lúc cao điểm dễ xảy ra cháy tuần tra canh gác 24/24giờ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn cháy rừng.

– Công tác chuyên môn:

+ Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của công đồng về công tác PCCCR.

+ Phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể đóng chân trên địa bàn và người dân sống gần rừng để tham gia chữa cháy khi cần.

+ Xây dựng đường băng cản lửa đúng quy trình kỹ thuật, xây dựng chòi canh, trang bị phương tiện, dụng cụ PCCCR.

Trong đó: diện tích thực hiện công trình phòng cháy chữa cháy rừng như giảm vật liệu cháy, làm đường băng…thuộc diện tích rừng trồng (cây Thông), trồng từ năm 2003, diện tích: 79,1 ha. kinh phí thực hiện dự toán là: 275.000.000 đồng/năm. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách và từ phí dịch vụ môi trường rừng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *